STROM ŠTĚSTÍ (3. element ZEMĚ) – Rozplývání vysněných iluzorních světů

Element ZEMĚ je stabilizující element. V oné pětici elementů (DŘEVO, OHEŇ, ZEMĚ, KOV, VODA) leží uprostřed. Je to období, kdy se jang a jin dostává do rovnováhy. A kdy i my v sobě můžeme objevit rovnovážný střed. Najít v sobě prostor, kde se dokážeme přestat trápit vším, co jsme prožili, a kde najdeme vnitřní klid.

Stručný úvod k tomu, o jaký druh štěstí vlastně v ročním projektu STROM ŠTĚSTÍ, jehož je desetitýdenní období ZEMĚ součástí, jde, najdete v článku, „STROM ŠTĚSTÍ (1. element DŘEVO)“. A to včetně popisu, jak nám 5 elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda) pomáhá rozvíjet a harmonizovat jednotlivé složky toho, z čeho všeho naše štěstí vyrůstá.

 

Element ZEMĚ je v rámci projektu STROM ŠTĚSTÍ specifický

Zatímco ostatní elementy pokrývají 10 týdnů v daném ročním období (jaro, léto, podzim, zima), k elementu ZEMĚ se pravidelně vracíme v průběhu celého roku. Vždy v tzv. mezidobí mezi jednotlivými ročními období. Je to jeden ze způsobů, jak projev elementu ZEMĚ, který je obvykle přisuzován pozdnímu létu a sklizni, vnímat.

Máme tedy během celého roku vždy na pár týdnů příležitost si uvědomovat, co je základem našeho štěstí. Onen paradoxní prostor rovnováhy protikladů. Pokud se nám nedaří v tomto prostoru být, žádný z elementů nedokážeme prožít opravdu harmonicky.

Následující článek opět berte jako inspiraci toho, co všechno může procházení 10 tématy elementu ZEMĚ člověku přinést. Každý ale na témata reagujeme jinak a každý potřebuje v rámci daného tématu pochopit něco jiného – to je jen mezi Vámi a Životem :-) Vyzkoušejte si to sami a uvidíte :-)

 

10 způsobů, jak prožívat vnitřní klid

  1. Umíte cítit vnitřní klid a sebedůvěru i v okamžicích, kdy lidi kolem Vás dávají najevo, že nejste dost dobří?? Marisa Peer má úžasné video o tom, že největší chorobou, která postihla lidstvo, je představa, že nejsme dost dobří. Vřele doporučuji se na video podívat a hlavně se podle něj začít řídit. Já jako malá nikdy nezažila ten pocit, kdy nejste v očích svého okolí dost dobří. Spíš jsem zažila pravý opak – byla jsem až moc dobrá :-) Ale každý narazí na své slabé místo, kdy sebedůvěra bere za své. Přesně to se mi přihodilo i první týden elementu ZEMĚ. Ne, není řešení stát na místě a myslet si, že nemůžete jít dál. Naučit se něco víc. Překročit hranice svých zaběhaných stereotypů a světů své mysli. Je úžasné potkat ty, kteří na Vás zpoza těch hranic mávají a dávají Vám najevo, že existuje i něco jiného. Něco lepšího, kde se budete cítit víc doma. Ale místo abyste tu hranici chtěli překročit, najednou máte pocit, že stojíte na kraji propasti, kterou nikdo jiný nevidí. V těchto chvílích je dobré si vzpomenout na „mantru” – jsem dost dobrý/á. A právě v těchto chvílích je dobré si ordinovat odpočinkové dny – jako jsem to tento týden tématu JSTE DOST DOBŘÍ (Nebeská sebejistota aneb jsem dost dobrá) dělala i já.

  2. Element ZEMĚ často klade důraz na to, že naše životní cesta může být jednodušší a přímější, než si myslíme. A objevíme ji právě ve chvíli, kdy přestaneme tolik myslet :-) Úžasně na to poukazuje symbol labyrintu vs. bludiště. Labyrint vede přímo do centra, i když se cesta tak různě kroutí. Stačí jít a nesnažit se o nějaké zkratky. Bludiště nás často zavádí do slepých uliček. Druhý týden se nesl ve znamení tématu BLUDIŠTĚ, NEBO LABYRINT (Plout s proudem přece neznamená, že si člověk nejde tou svou cestou). Naskočit na tu vlnu a plout s tím proudem ale není vůbec snadné (vyžaduje to odvahu a důvěru) a i já jsem se tento týden tvrdohlavě bránila (tomu, co jsem si už ale jako malá holka vybrala!). A přitom když se nebráníme toku oné řeky, přináší to ohromné štěstí – najednou přestanete cítit strach nebo pocit nedostatku. Ten týden mi pomohla zvuková lázeň, která mě dokázala naladit na trochu odvážnější hladinu.

  3. Třetí týden elementu ZEMĚ se přihlásil v květnu. A opět mi připomněl, CO SE SKRÝVÁ POD MASKAMI UTRPENÍ ČI EGA? (Ponořit se na 10 dní do utrpení? Super!). Jde o ohromnou lekci, kterou jsem na vlastní kůži zažila na desetidenním kurzu meditace vipassana v loňském roce. A knížka neduálního učitele Jeffa Fostera o tom nejhlubším přijetí mi ji jen znovu připomněla. Ego nás chrání, ale je to jen taková jeho (naše) představa. Pod jeho maskou se neskrývá nic hezkého. Na druhou stranu pod maskou utrpení se skrývá ohromná moc nás osvobodit a vyléčit. Stačí před utrpením neutíkat. Milovat. Láska znamená přestat bojovat. Podstatou bytí je totiž láska (krásně o tom mluví ve svých videích Rupert Spira) a ta přijímá. A my buď jednáme z této podstaty (lásky), nebo z Ega. Pokud se něčeho dožadujeme, nemilujeme. Přijímající láska ale není rozhožka, ta se nenechá zašpinit. A nebojí se říct tohle ne. Nemá strach, že o druhého přijde.

  4. Čtvrtý týden připomněl další důležitý aspekt elementu ZEMĚ, který nás učí rovnováze protikladů. Připomněl, že svět není rozhodně černobílý –  ČERNOBÍLÝ SVĚT, NEBO BAREVNÝ SVĚT (Cítíte, že nic není nikdy špatně a že vše zvládnete?). Dokud žijeme v černobílém světě, nedokážeme udělat jednu zásadní věc – přijetí. Jak totiž přijmout něco, co je nepřijatelné? (Špatné??). Máme přece své hodnoty, svá zranění. Jsme zvyklí vše nějak neposuzovat a bojovat pak za dobré proti špatnému. Vzdor je ale první krůček k otevření jámy nejistoty a rozhoupání kyvadla strachu a touhy – toho mučícího nástroje mysli. Myslíme si, že je něco špatně. Myslíme si, že to nezvládneme, neuneseme. Tento týden jsem se dál nořila do toho světa přijetí (dočítala jsem knihu Jeffa Fostera). Dál jsem se učila v tom neduálním světě chodit – skrze svého učitele, skrze život i tento projekt 5 elementů, který mi stále dokola připomíná, kudy cesta vede a kudy ne. A že nic není špatně a že vše zvládnu jsem si připomínala i při výletu do Trenckovy rokle. A fungovalo to :-)

  5. Pátý týden se dál věnoval přijetí. Jsou věci, které se nás nedotknou, a pak ty, které nás opravdu zabolí. A tuhle bolest přijmout a postavit se jí je umění. Byl to týden, kdy jsem byla jednodenním kurzu vipassany a přihlásila se na můj druhý desetidenní letní kurz. A právě na onom jednodenním kurzu se vyplavilo hodně bolesti. Jedna věc je mluvit o přijetí. Vědět, jak je důležité. Druhá věc je prakticky si to zkoušet. A třetí věc je uspět :-) Tématem tohoto týdne byla pravda (SLON V TEMNÉ MÍSTNOSTI (Zvláštní temný vipassana týden)), do sporu o pravdu jsem se nicméně nedostala. Ukázalo se však, že není důležité vědět (co je pravda a co ne a dohadovat se o ní), ale přijímat. A cítit to přijetí hluboko v sobě. Vody, Hnutí, Řeka, Akce, Lidské, Lano, Vodopád, Přírody
  6. Zatímco předchozí týdny se hodně zabývaly dualitou/nedualitou a přijetím, které z rozpoznání neduálního stavu věcí může vyplynout, šestý týden (až v srpnu) se zaměřil na onu snovou kvalitu našeho vnímání (SEN (Když se Vám splní sen). Sen je pro nás obvykle něco, o čem sníme. Něco, po čem toužíme. Ano, sny mohou být pro nás na té naší cestě motorem, který nás dokáže hnát vpřed. Můžeme naše sny vnést do reality. Do té naší snové reality. Nicméně každý sen je pro nás také upozorněním, že ze snů se vždy probouzíme. Když se začnete svými sny zabývat, ať už těmi vzdušnými zámky, které si vytváříte v hlavě, nebo těmi nočními, začnou se Vám sny a realita prolínat. Pomáhají Vám nabourávat realističnost toho, co vnímáme. Splnit si svá přání může být prvním krůčkem k tomu se na plnění přání vyprdnout. Uvědomíte si, že ani splněné sny Vám štěstí nepřinesou. Uvědomíte si díky tomu, že jde pouze o matrix. O máju. A že ve skutečnosti toužíte po něčem zcela jiném. A že to vše leží ve světě nepodmíněného. V tom jiném, neduálním světě. Já tento srpnový týden selhávala v prožívání nepodmíněného štěstí. Pořád jsem měla pocit, že ta laťka je příliš vysoko :-) Ale díky vipassaně (desetidennímu kurzu), orlímu kurzu a přerušovanému půstu se mi začal plnit ten podmíněný sen (začít hubnout) a i ten mi přinášel v dané chvíli radost :-)

  7. Sedmý týden mě tedy nabádal VYSTOUPIT ZE SVÉHO VYMYŠLENÉHO SVĚTA (Ztratit se ve svém vymyšleném světě je tak snadné). Otázka zní – k čemu je nám dobrý ten vymyšlený svět a jeho Já?? O jakém Egu, které si máme nechat, protože bychom bez něj ztratili svou identitu, je řeč všude tam, kde taková slova zaznívají?? Tento týden jsem chtěla vyplout nad hladinu tohoto vymyšleného snového světa (jak kdysi v meditacích), ale místo toho jsem se ponořila ještě hlouběji. No, ale pokud nás něco táhne dolů, do toho světa, kde to hučí myšlenkami, možná je dobré se tam ponořit a zjistit, co to je…

  8. Osmý týden elementu ZEMĚ se mě ptal, kde je ta hranice, za kterou nemám jít? (VNITŘNÍ VYROVNANOST (Nejen hypersenzitivní lidé narážejí na otázku po vlastních hranicích.) Mít správně nastavené hranice je totiž otázka vyrovnanosti. Svobody. Nenechat se manipulovat a nesnažit se o něco nemožného. Ale kde taková hranice je? Je vědomí hranice, za kterou odmítáme jít, vědomím, že jde o něco, co nám není vlastní, nebo je za tím pouze strach?? Je to podobné jako ono dilema legitimního vs. nelegitimního vzdoru, které se řeší v elementu KOV. Hranice někdy přitvrzujeme ve chvílích, aby nás nic a nikdo nenarušoval zvenku. Někdy je ale můžeme i otevřít a to ve chvílích, kdy cítíme, že jsme dost silní. Že to, co se nás dotýkalo, se nás již nedotýká. Že můžeme toho, koho jsme předtím vyhazovali za brány, soucitně obejmout a přijmout do svého světa.  HSP se doporučuje stáhnout se, ale z hlediska čchi kungu jde o stažení pozornosti, ať se děje venku cokoliv. Vnitřní klid a jistotu nehledáme nakonec ve vnějších hranicích, ale sami v sobě a v našem neduálním vědomí.


  9. Poslední dva týdny elementu ZEMĚ přinesl říjen a listopad. Devátý týden se opět zaměřil na rozum (NEROZUMNÝ ROZUM (Dobře si to rozmyslete)). Element ZEMĚ neustále upozorňuje na hranice naší dualistické mysli a oněch vysněných světů, které vytváří, a vede nás za ně. Do neduálního prostoru. Pokud se nám daří pronikat skrz všechny ty paradoxy, ze kterých se nám motá hlava, máme vyhráno :-) Pro mě byl tento týden extrémně náročný. Hlava mě fakt bolela, motala se a ztrácela jsem životní radost. Měla jsem opět pocit, že nejsem dost dobrá. Že jsem buď na špatné vlně, nebo na ní neumím surfovat a bylo by bezpečnější z ní seskočit. Co s takovými myšlenkami?? Je třeba si uvědomit, že myšlenky sami nám prozření nepřinesou. To se odehrává v onom prostoru mezi nimi (viz opět neduální videa Ruperta Spiry). A je třeba si uvědomit, že je rozdíl mezi myšlenkami, které nás jen dál zamotávají do depresí, a myšlenkami, které právě do těchto mezer ukazují. Tento týden jsem přemýšlela a poznání přišlo právě ve chvíli, kdy jsem se zastavila a začala tímto způsobem hledat. A tyto myšlenky mě nakonec zavedly tam, odkud nakonec všechny mé problémy vždy vycházejí. Bylo pro mě zásadní si to opět připomenout. Jsou věci, před kterými není úniku a je nutné se naučit na té vlně plout…

  10. A desátý, poslední, týden letošního elementu ZEMĚ se zaměřil na to, co je pro tento element také důležité – na naše tělo. (PROČIŠTĚNÍ TĚLA (Aby to nebolelo – SM systém :-) A Dornova metoda)). Protože tělo je to, co nám element ZEMĚ skrze všechnu tu fyzickou potravu dává :-) O naše tělo je potřeba se starat na všech možných úrovních – na úrovni stravy, dechu, svalů i kostry. Tento týden jsem poprvé absolvovala Dornovu metodu práce s naší kostrou. A znovu jsem byla na SM systému (stabilizační mobilizace), která odhaluje, které svaly máme zkrácené a které oslabené, a naučí Vás cviky, které tělo dostanou do té rovnovážné pozice. Z hlediska čchi kungu je to právě ta pozice, která nás nejméně zatěžuje a nejméně plýtvá naší energií a nejlépe umožňuje energii dostat se tam, kam je potřeba :-) Rovnováha je prostě důležitá :-) Tento týden mě celkem drsnou lekcí učil ještě jednu věc – že je třeba zamířit tím správným směrem dřív, než budeme trpět. Protože jednou určitě budeme, pokud jdeme tou špatnou cestou…

Projít elementem ZEMĚ  a učit se jeho lekcím je velmi důležité. Právě zde leží klíč k harmonii všech ostatních elementů. Je to právě element ZEMĚ, který nás zavádí do paradoxního světa protikladů. Ukazuje nám hranice a slabiny rozumu a našeho dualistického vidění světa. Ukazuje nám, jak iluzorní snový svět si neustále vytváříme. A zavádí nás o něco dál – do neduálního světa. Do světa, ve kterém si můžeme dovolit tento iluzorní vysněný svět opustit. A najít díky tomu vnitřní rovnováhu, klid a štěstí. 

element voda

12.11. začne v mém ročním projektu STROM ŠTĚSTÍ element VODA. První 3 týdny již máme za sebou – ty proběhly na samotném začátku roku. Zbývá nám už tedy pouhých 7 týdnů. Půjdeme hluboko do sebe. A tam najdeme vnitřní jistotu a odvahu. S příchodem jara (a elementu DŘEVO) nám přijde vhod. Naučí nás totiž sázet ta semínka, která nebudou vycházet z obav našeho Ega. Ale budou to naše vlastní semínka plná odvahy a vize…

 

Pozvánka do Jiného světa nepodmíněného štěstí

Pokud máte odvahu si těch 7 týdnů elementu VODA projít taky a osvobodit se od toho, od čeho možná nebude tak úplně snadné se osvobodit, jste vítáni :-) Stačí se přihlásit do projektu STROM ŠTĚSTÍ 2018 (je to zdarma). A předtím nás ještě čeká dokončení elementu ZEMĚ, který nás provází celým rokem :-) 

STROM ŠTĚSTÍ 2018