Pokud je čchi kung ezoterika, je i jóga ezoterika?

Pokud je čchi kung šarlatánství, je i akupunktura šarlatánství??

Všímáte si, že na jedné straně stojí to, co většina lidí nezná a neví, co si pod tím představit, a na druhé straně to, co k nám k východu našlo cestu už dávno? Dokonce i mezi západně vzdělané lékaře.

Například akupunktura se již osvědčila jako doplňková léčba například u bolestí a nabídnou vám ji za poplatek i třeba na Bulovce…

Jako by se najednou zapomnělo, že i akupunktura patří původně pod tradiční čínskou medicínu, pracuje s představou čchi proudící v meridiánech a akupunkturních bodech na těchto drahách... jenže se prokázalo, že umí vědecky ověřitelně pomoci.

Kdokoliv čchi kung zná nebo ho někdy cvičil, tak s naprostou jistotou řekne, že „čchi kung a ezoterika? ani náhodou. Já jako vystudovaný religionista (což je věda, která se náboženstvím a spiritualitou zabývá) také říkám „Ne, není.“

Proč? O tom bude tento článek.

A proč o tom chci vůbec psát?

Protože si stále ještě vzpomínám na jednu tragickou událost v Egyptě z dob, kdy jsem tam ještě studovala (kromě religionistiky jsem také vystudovala arabistiku). Tehdy se potopila jedna z turistických lodí, které stále jezdí na Nilu. Jak za dob Agathy Christie. (I s čajem o páté. :-)). A v novinách se hned objevil srdcervoucí článek o tom, jak tam turisty ohrožují krokodýli. Jenže v té části Nilu už od dob Asuánské přehrady krokodýly nepotkáte…

A tak je to příliš často. Vyjadřujeme se k něčemu, co známe jen mlhavě, nebo vůbec. Takovému krokodýlovi to je jedno, co o něm kdo napíše.  Lidem to být tak úplně jedno nemusí… A já opravdu nemám ráda, když se druhým lidem křivdí a různě se špiní kvůli něčemu, co není pravda…

 

CO JE VLASTNĚ TA EZOTERIKA? LAICKY I ODBORNĚ.

Toť otázka. Vědci nikdy nemají na nic jednoduchou odpověď. :-) Někdy zjišťujete, že čím víc se o něčem chcete dozvědět, tím víc se vám to nějak rozplývá mezi prsty. Jako když se vědci snažili dobrat toho, co je hmota, ale i když se jim podařilo rozbít atom, pohled dovnitř jim nakonec zamotal hlavu ještě víc. A vznikla kvantová fyzika…

Je něco vůbec tak jednoduché a černobílé, jak nás to naučili na základní a někdy i střední škole? Dá se vůbec o něčem nějak rozumně mluvit, když to hlouběji neznáme? Škola nás měla naučit se nad světem kolem sebe zamyslet, ne pouze skočit na první informaci, kterou nám někdo předhodí, uvěřit jí a nechat se jí ovlivnit.

Když se řekne ezoterika, laik si obvykle představí kartáře, senzibily, astrologii nebo numerologii. Na ezofestivalech si můžete koupit kameny, nebo amulety. Ezoterická je ale například i kabala, gnóze, teosofie a waldorfské školy. Dnes o něčem prohlásit, že je to ezoterika, je pro ty, kteří k ezoterice sami netíhnou, jako urážka… kdokoliv něčemu takovému věří, je prostě pošuk, že?

Religionista se snaží své pojmy alespoň do určité míry racionálně vymezit, aby mohl říct, zda něco do dané kategorie spadá, nebo ne. Jeden z nejvýznamějších autorů, který se ezoterikou vědecky zabývá, Antoine Faivre, ji vymezuje takto:

Soubor duchovních proudů moderních a soudobých evropských dějin, které sdílí jistý air de famille a jejichž společným jmenovatelem je jistý způsob myšlení (form of thought).“ Způsob myšlení charakteristický pro esoterismus Faivre specifikuje stanovením šesti komponent určujících esoterické vnímání světa a zacházení s ním. (viz disertační práce Milana Fujdy Akulturace hinduismu v českém okultismu, str. 93, https://is.muni.cz/th/akqib/disertace_text_otoc_zahlav.pdf).

JAKÉ JSOU ČTYŘI ZÁKLADNÍ RYSY EZOTERICKÉHO MYŠLENÍ?

Z oněch šesti komponent vybral A. Faivre čtyři esenciální, které bychom měli najít u všech ezoterických tradic:

1. Symbolické a skutečné korespondence mezi všemi, viditelnými i neviditelnými, věcmi ve vesmíru. Díky nim vše souvisí se vším, tyto vztahy a případné vzájemné působení je možné odhalovat a využít ve svůj prospěch.


2. Svět nahlíží jako živou přírodu, komplexní, hierararchicky organizovaný celek. Vnímá v ní prvotní sílu, která svět utváří, díky tomu vnímá smysl světa, a skrze magii takto poznávaný svět ovládá.


3. Zprostředkování mezi hierarchicky vyššími a nižšími vrstvami světa. Jako prostředníci slouží andělé, duchové, rituály, duchovní učitelé. Zprostředkování a nahlédnutí vyšších světu není možné na úrovni běžných smyslů. Nástrojem vyššího poznání je tzv. imaginatio, jakýsi orgán duše.


4. Zkušenost transmutace, tj. vnitřní proměny, zprostředkované vyšším poznáním.
To jest základním rysem ezoteriky je víra v duchovní svět, který je našim běžným smyslům skrytý, určitý vyšší svět. Existují různé techniky, jak do tohoto světa nahlížet, získávat z něj potřebné informace, případně jak díky tomuto poznání vnější svět proměňovat, manipulovat jím. Tímto poznáním se lidé cítí vnitřně proměnění, vědomí. Na rozdíl od běžných občanů, kteří přístup k tomuto vědění a technikám nemají.

 

CO JE VLASTNĚ ČCHI KUNG?

Hovořit všeobecně o čchi kungu je jako hovořit všeobecně o křesťanství nebo islámu. Čchi kung má za sebou tisíciletou historii a nepřeberné množství druhů, forem cvičení a přístupů. Je základem pro bojová umění, je jednou z využívaných terapií čínské medicíny.

Tradiční přístup k čchi kungu se nezaměřuje na nadpřirozené schopnosti (levitace, telekineze apod.), pouze rozvíjí přirozené schopnosti těla a mysli. Vzhledem k tomu, jak se u nás k tělu, mysli nebo sportu přistupuje, nemají lidé možnost tyto schopnosti dál rozvíjet.

Je to jako bychom ustrnuli někde na základní škole u základních počtů a newtonovské fyziky. Rovnice, nedej bože integrály a kvantová fyzika by nám přišla jako něco nezvyklého.

Ano, v rámci čchi kungu můžete slyšet o energii (čchi), která tělem běží skrze meridiány, na úrovni teorie pěti elementů můžete slyšet i o nejrůznějších korenspondencích mezi vnitřními orgány a například emocemi.

To ale nic nemění na tom, že praxe čchi kungu se zaměřuje na zcela hmatatelné zkušenosti a práci s tělem a myslí, které vám doporučí i psycholog nebo fyzioterapeut.

Energie sama o sobě není nic ezoterického – každý umíme poznat, kdy máme energie dost a kdy málo. Navíc se zdá, že fyzickým podkladem pro meridiány by mohly být v těle fascie, které jsou docela fascinující strukturou, kterou se ještě nedávno chirurgové prořezávali, aby se dostali k tomu, co považovali za užitečnější.

Přitom fascie slouží jako obal i ochrana celého našeho těla i jeho orgánů. Propojují celé tělo a 12 myofasciálních řetězců se celým tělem táhne příliš podobně 12 hlavním meridiánům. Máme už tedy minimálně po ruce vysvětlení, proč je možné stimulovat léčbu v jedné části těla působením na jinou část těla. Fascie obsahují mnoho receptorů, přenáší se skrze ně informace i živiny.

A když se nehýbete, fascie vysychají, její vlákna se slepují a živiny (energie) se do daných částí těla nedostane. Dochází k blokacím a bolestem. Přesně tak, jak o nich hovořila před tisíci lety čínská medicína. A proč doporučovala cvičit čchi kung. 

 

JAKÉ ÚČINKY CVIČENÍ ČCHI KUNG MÁ?

  • Na úrovni mysli a emocí zlepšují čchi kungová cvičení schopnost koncentrace a redukují stres nebo úzkosti. Díky dechovým a meditačním (mindfulness) technikám umí tělo i mysl hlouběji uvolnit a díky tomu lépe zvládat stresové situace. Lidé dnes žijí ve velikém tlaku, fyzicky i psychicky se hroutí. A to nejen proto, že toho tlaku je v současné společnosti přespříliš, ale i proto, že nás nikdo ani doma, ani ve škole nenaučil, jak to všechno zvládat. Jsme jako malé děti, které hodí do vody a plav. :-( Někdo to zvládne a někdo ne. :-(

  • Na úrovni těla zlepšují čchi kungová cvičení rovnováhu a koordinaci těla. Pružnost a rozsah pohybu v kloubech, vytrvalost i sílu svalů. Pomáhá i při různých bolestivých stavech. Zlepšuje postavení těla a propriocepci (vnímání těla). Podpoří schopnost těla se léčit. Ideální je pro starší lidi a lidi po úrazech. Ale své si v něm najdou všichni, včetně dětí (podle jednoho výzkumu prý dokonce pomáhá  dětem s ADHD).

  • Na úrovni energie vás naučí energií šetřit a čerpat ji. Což je něco, co vás žádný sport nenaučí.

Čchi kung je dnes dokonce předmětem mnoha vědeckých výzkumů, které tisicileté zkušenosti potvrzují. Na základě těchto výzkumů se dnes doporučuje jako podpůrná terapie u takových zdravotních problémů jako je artritida, fibromyalgie, ale i při léčbě rakoviny, depresí, Parkinsonově chorobě nebo i koktání! (A to jsem na odkaze vybírala jen z těch prací, jejichž autoři neměli čínská jména, a která vyšla v časopisech, které nejsou na seznamu těch tzv. predátorských.)

 

JE TEDY ČCHI KUNG EZOTERIKA?

Podle základních charakteristik A. Faivra nemá čchi kung s ezoterikou nic společného. Je to prostě cvičení s nejrůznějšími pozitivními účinky na lidskou psychiku i tělo.

Jeho techniky neslouží k poznání nějakého smysly nepoznatelného světa nebo snaze o manipulaci se světem teď a tady podle vlastních tužeb a přání. Právě naopak. Slouží k tomu, abychom měli sílu a jasnost svět zvládat takový, jaký je.

V čchi kungu se neobracíte k žádným prostředníkům, andělům nebo guru, kteří by vám měli do tohoto světa pomoci nahlédnout a na jejichž pomoci jste závislí. Právě naopak, správný učitel čchi kung klade důraz na vaši nezávislost a nepřipoutanost. Je jako pedagog, který doufá, že jednou budete umět víc než on/ona.

Když budu hovořit o čchi kungu ve stylu Orel v hnízdě, se kterým mám 15 let zkušeností, mohu toto všechno, oč byla v článku řeč, podepsat.

Osobně mám na Orlovi ráda právě to, do jaké míry klade důraz na uvolnění. Ne na výkon. Tím se zásadně od jakýchkoli běžných sportů liší. A zásadně také přispívá k osvobození se od veškerého tlaku, který na nás svět klade. Přitom zdánlivě paradoxně všem sportovcům pomáhá být rychlejší. Efektivnější. Efektivní (nevyčerpávající) výkon můžete díky čchi kungu ale podávat i v práci.

A pak… ten pocit, který občas člověk může mít.

Jako by se čas na chvíli zastavil (viz úvodní obrázek) :-)

Je tohle už závan ezoteriky?? :-)


MÁTE SAMI S ČCHI KUNGEM NĚJAKOU ZKUŠENOST?

Budu moc ráda, když ji do komentářů napíšete (zde nebo na FB). Jestli vám to dává smysl, sdílejte i tento článek dál.

Pojďme šířit o tomto cvičení povědomost. Čím víc hlasů se ozve (ne pouze můj), tím větší hodnověrnost čchi kung jako užitečné cvičení bez (pro mnohé pofiderních) ezoterických prvků získá.

A já bych si moc přála, aby se s ním seznámilo více lidí, protože umí to, co jiné sporty a druhy pohybu neumí.

  • Jaký druh čchi kung cvičíte? (8 brokátů? Orla v hnízdě? Nějaký jiný?)
  • Proč ho cvičíte? Co vám dává?
  • A vnímáte ho jako ezoteriku?? :-) Proč ano? Proč ne?

Díky!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *