Desetidenní kurz meditace vipassana (Goenka) – blbé návyky a jejich rozpouštění :-)

Co se s Vámi na takovém kurzu vlastně děje? Po té vnitřní stránce…

Pokud chcete vědět, jak to na kurzu vypadá po té vnější stránce (pravidla, zkušenosti, pozitivní i negativní, mé i jiných), nachystala jsem pro Vás speciální článek – rozcestník. Tam to všechno najdete. Můžete si udělat představu, co Vás čeká, a možná nahlédnete i do toho, co se tam vlastně s Vámi uvnitř může dít… jaké návyky se tam učíte odbourávat a jaké návyky Vám mohou stát v cestě si kurz naplno užít se vším, co Vám může nabídnout.

Meditace Vipassana (Goenka) – na co se tak člověk může těšit?

 

Vipassana a čchi kung stylu Orel v hnízdě

Goenka často mluví o tom, že na kurzu probíhá operace mysli (bez anestezie, chachá) :-) Ale co to vlastně znamená a jak to probíhá? V tomto článku popíšu můj osobní pohled daný mým praktikováním čchi kungu (styl Orel v hnízdě).  Je to jen jeden z mnoha úhlů pohledů a zcela jistě ne úplný. Ale mně právě orlí čchi kung hodně pomáhal si uvědomovat smysl toho, co tam děláme. 

Je to vtipné, protože když jsem jela na první kurz, musela jsem slíbit, že na kurzu čchi kung dělat nebudu. (Během kurzu se má člověk věnovat jen dané technice, aby její benefity vnímal nepromíchané s ničím jiným.) Jaké ale bylo mé překvapení, když samotná technika nebyla nic jiného než to, co někdy během hodin čchi kungu ve stylu Orel v hnízdě děláme :-)

divoký kůň, návyky

Čištění mysli I – zkrocení divokého koně mysli

První 3 dny kurzu jsou velmi důležité! Ale také velmi náročné! Berte to v potaz, když si budete první 3 dny říkat, kde že jste se to ocitli a co to vlastně děláte?? Co je to za divný sadomasochismus? :-)

První 3 dny (a půlku čtvrtého) praktikujete meditaci anapána (tedy ne vipassanu samotnou). Sledujete dech. Zcela přirozený dech. A další dny přidáváte pocity na nosu a pod nosem.

Postupně se tak dostáváte do kontaktu sami se sebou. Překonáváte své první běžné návyky – odbíhat k vnějším objektům v snaze najít v nich štěstí nebo ochranu.

Dech je něco tak prostého! Něco, co právě z tohoto důvodu často tak přehlížíme! Jenže to je jako přehlížet drahokam v kupě kamení…

  • Dech je pro Vás kotvou, na které se můžete udržet, když Vás budou chtít proudy myšlenek odvést od přístavu, ve kterém jste.
  • Dech je pro Vás nástrojem k vědomému uvolnění.
  • Dech je hlavně něco, co máte neustále s sebou.

První 3 dny tu nejsou pro to, abyste si říkali, jak strašní meditující jste, že Vám se na ten dech nejste schopní soustředit déle než pár nádechů. Ty první 3 dny jsou tu od toho, abyste začali svého divokého koně mysli krotit. Někdo má koně divočejšího a jde to holt hůř. No a co?? Nejste to Vy, je to jen kůň a návyky, které je možné změnit. Je tedy kontraproduktivní se stresovat. Budete se jen cítit jako lúzři. Radši si s tím trochu pohrajte.

Chvíli nechte svého koně, ať si běhá a vyhazuje kopyty. Sledujte ho. Zjišťujte, kterou část pastviny si nejvíc vybírá. Jestli se neustále vrací na totéž místo, nebo jestli chce letět někam do dáli. Podívejte se důkladně na to, jaké jsou jeho návyky. To se hodí vědět. A pak si ho zase zkuste zavolat k sobě. Na kratší či delší chvilku.

 

K čemu je dobré divokého koně mysli krotit?

Když ho necháte, ať si divoce lítá, i Vaše emoce budou divoce lítat. Nejde o to, abyste byli jako zombie, kteří se pořádně neradují, nebo pořádně nepláčí. Jde o to, abyste nebyli jako hadr na tyči :-) Abyste nebyli smutní z toho, že se neradujete. A abyste v pláči nechtěli být rozradostnění. Užijete si svou radost naplno. I svůj pláč. Tohle se také ty první 3 dny učíte.

Celý kurz nespočívá jen v tom, co se děje v meditační hale nebo u Vás na pokoji během meditačních hodin. Učíte se mnohem víc než jen všímat si dechu a pocitů pod nosem! Učíte se odbourat zaběhané návykové tendence. Krůček za krůčkem, minutu za minutou se učíte, abyste se nenechali stáhnout do negativního myšlení, když Vám (nejen) na kurzu zrovna něco nepůjde, nebo když se budete cítit unavení a zaplavení bolestí. Ať vnitřní nebo vnější. Proto využijte každé minuty kurzu. Doma takovou podporu pro tenhle velký úkol jen tak nenajdete…

A další účel prvních 3 dní?

  • zkrotit toho divokého koně natolik, aby Vám umožnil zaměřit se na vnímání sebe sama a ne jen virtuálních světů své mysli
  • protáhnout dobu, kdy se dokážete věnovat sami sobě, na dobu, kterou v současné době Vy osobně zvládnete
  • nabrousit svou mysl, abyste dokázali vnímat nejen sami sebe na té hrubší úrovni (tělo, dech), ale na mnohem jemnější (vnitřní vibrace).

Čím líp se Vám to během těch prvních 3 dnů podaří, tím víc vykřešete z následujících 7 dní samotné vipassany. Ta totiž pracuje právě s tím, jak jemně dokážete vnímat a jak dlouho u toho vydržíte, než se necháte rozptýlit nějakou myšlenkou. Čím lépe se na počátku kurzu potrénujete, tím víc toho během vipassany uvolníte. Ale netrapte se, pokud se Vám stále nedaří. Máte případně celých 10 dní abyste se naučili tento základ. Je úžasné ho zvládnout!

Čištění mysli II – rozpouštění blokád

A nyní sedmidenní hřeb kurzu! Samotná technika vipassany. To, co si teď přečtete, vychází z mých zkušeností jako cvičícího čchi kungu ve stylu Orel v hnízdě. Zatímco Goenka mluví o sanskárách a vlastně neví (a ono není nutné to vědět), jak vlastně to pročišťování funguje, každý, kdo má zkušenost s energetickou prací, to podle mě musí chápat.

Sanskáry nejsou podle mě v podstatě nic než blokády na úrovni energie a tendence s nimi spojené.

S určitým rozložením energie se už rodíme – někteří z nás jsou víc jangoví, někteří víc jinoví. Někteří mají méně čchi ledvin, někteří třeba sleziny nebo jater. A nejrůznější blokády. Ty silnější se projevují fyzicky tak, že je cítí každý. Ty jemnější cítíte i během kratší meditace bdělé přítomnosti nebo kratšího postoje (čchi kungového). Ty nejhlubší se objevovaly až po x hodinách intenzivní meditace na kurzu!

Zažila jsem již spoustu nejrůznějších praxí, kdy jste prostě jen zaměřili svou pozornost na nějaké místo na těle a spočinuli na něm. Bez hodnocení. Podobným způsobem jsem díky jednomu videu řešila svou zlámanou nohu, než jsem se dostala k lékaři. Bolest se rozpustila ve vibracích…

Základní poučka v čchi kungu zní: „Kam zaměříte svou pozornost, tam jde energie.”

A to je přesně to, co se na kurzu děje při tom, co by někteří mohli snadno nazvat tou divnou vipassanskou technikou. Sledování tělesných pocitů? Proboha, co je to za blbost??

Jak vidíte, není to blbost. A pokud začnete tou pozorností hýbat a skenovat jí vlastní tělo nejrůznějšími způsoby (nahoru, dolů, zprava, zleva, dokola), děláte na kurzu vipassany vlastně hodně důkladnou energetickou práci. Přesouváte energii z místa na místo. Pročišťujete se jí. (Přesně to, proti čemu se organizátoři vipassanských kurzů tak bránili, když jsem jim říkala, že právě tohle na čchi kungu dělám.) Tam, kde jste dříve cítili blokádu (bolest, pálení), najednou cítíte jen volný proud energie.

Když jsem se pozorností zaměřila na vstupní body do meridánů (uplynulý rok jsme se tomu na čchi kungu velmi věnovali), díky té zostřené pozornosti dané dlouhými hodinami meditací na kurzu, se celá dráha dokonale vyjevila (výrazně víc než na přecházejícím týdenním kurzu čchi kungu) a člověk jen vnímal, jak to právě touto dráhou krásně proudí. Ano, i to je ten proud vibrací, po kterém mají studenti na kurzu projíždět celé tělo…

 

Návyky a jejich postupné rozpouštění

Celých 10 dní přebudováváte svou mysl. Učíte ji zcela novým návykům. Tedy pokud se poddáte pravidlům kurzu a víc než vzdorování a pochybování věnujete svůj čas a svou energii snaze plnit instrukce. Dle svých možností. Aniž byste své možnosti kritizovali. Nebo kritizovali daný kurz a techniku. Vše, co Vám může pomoci své návyky a nejrůznější blokády rozpustit na té nejjemnější úrovni, tady máte k dispozici. Je velmi užitečné to vidět a mít neustále na mysli.

Naše závislosti a strachy a naše navyklé reakce:

  • Často jsme závislí na tom či na onom jako na zdrojích naší dobré nálady. Pocitů štěstí. Když nám někdo začne na tyto zdroje sahat, vyvolá v nás zákonitě negativní postoje. Čím větší negativita v nás začne zaznívat, tím závislejší jsme byli. Tím víc se potřebujeme od této závislosti osvobodit, aby s námi vnější podmínky tak nezmítaly!
  • A často nám v životě brání kopa nejrůznějších obav a strachů, které si s sebou vlečeme. Nechceme prožívat ty nepříjemné pocity, které máme s tím či oním spojené. Spálit se prostě bolí. Kdo by tu bolest chtěl znovu cítit? Bohužel místo abychom prostě jen byli opatrní, když se budeme pohybovat kolem ohně, tak se dostaneme do stavu, že jen samotný pohled na oheň nás vyděsí. Někdy natolik, že strachy ztuhneme a odmítáme jít kamkoliv, kde něco plane.

A právě tento přehnaný strach, tento návyk vyhýbat se negativním pocitům v těle, se na kurzu máte možnost učit postupně rozpouštět. Čím hlouběji do svého těla při vipassaně dokážete zabrousit a rozpouštět stagnace na jemné vibrace, tím lépe.

Často se svými návyky bojujeme na té vnější úrovni. Zkoušíme nejrůznější způsoby, jak sami sebe přelstít. Pokud za našimi návyky nejsou nějaké hluboké problémy, může se nám podařit ty návyky dlouhodobě změnit. Ale pokud je za našimi návyky nějaký ego-obranný mechanismus (a ony jsou spíš destruktivní než obranné), vnější snahy nikdy dlouhodobě nezaberou. Pak se jen věčně užíráme tím, že chceme něco, co prostě nejde a nejde. V tom případě je potřeba jít hloub. A právě takový nástroj Vám vipassana dává.

A i tady, spolu s Goenkou, můžu říct – využijte každou minutu kurzu, abyste tyto hluboce uložené závislosti, strachy, bolesti, zatuhlosti a návyky rozpouštěli. Venku takovou podporu nejspíš nedostanete…

 

Celkově jde o kurz, na kterém se naučíte to nejvzácnější životní umění

Žít šťastně i tam, kde trakaře padají :-) Najdete tam praktický způsob, jak se v sobě objevit přístup k prostoru, který Vám poskytuje opravdový drahokam – vnitřní nepodmíněné štěstí. Vnitřní svobodu, vnitřní radost, vnitřní jistotu. Nepodmíněnou ničím a nikým. Přesně o tom je ostatně celý můj blog a všechny mé e-knihy, eboky a e-kurzy :-)

Já takový nástroj dlouho hledala, protože vzdávat se toho, na čem jste závislí není pro žádného narkomana (a všichni jsme!) snadné. A jít tam, kam se bojíte, protože to uvnitř tak bolí, není nic, do čeho bych dobrovolně šla bez vnější pomoci.

Právě proto jsem za vipassanské kurzy tak nesmírně vděčná!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *