V prvním díle série o tom, co vše nám může do života přinést podzimní období elementu KOV, když se rozhodnete žít v souladu s energií ročních období a začnete věnovat jeho poselstvím pozornost, byla řeč o důležitých prvních 3 tématech.
(Článek „Aby něco začalo... “najdete ZDE.)

Hned prvním z deseti témat týdne byla vděčnost. Jak jinak? Podzimní KOV nás někdy umí pěkně osekávat a bez vděčnosti za ten proces by to byly jen týdny plné nespokojenosti, stresu a vzdoru a touhy po tom nějak vrátit ty pohodové letní prázdniny. :-)

Pojďme se v dalším článku série do výzev elementu KOV ponořit ještě hlouběji. Název tohoto článku série mluví sám za sebe, že?? Život není jen o tom, co všechno chcete. Pokud si troufnete, můžete se alespoň na týden blíž podívat i na to, co nechcete. :-)

Čemu se obvykle vyhýbáte jako čert?

Vůči čemu vzdorujete jako malé dítě. :-)

Vidíte taky sami sebe jak dupete nožičkama a vykřikujete do světa, že takhle tedy ne!! Já něco podobného kdysi udělala v první či druhé třídě paní učitelce, když nás chtěla nechat po škole. Ale já přece musela jít do rytmiky!! :-) Také umíte vzdorovat? A přece…

 

PROČ SE NEVYHÝBAT TOMU, CO NÁS TRÁPÍ?

No přece proto, o čem jsem letos psala ve shrnutí týdne tohoto tématu (Proč se nevyhýbat tomu, co nás trápí?): 

Tento projekt opravdu není jen o tom cítit se líp, ale také o tom nebát se podívat tváří v tvář i na to, co v nás vyvolává nepříjemné pocity … Vědět, že ač se nakonec stane cokoliv, vy to ustojíte.

Vždy, když v ročním projektu STROM ŠTĚSTÍ dojde na podzim na toto téma, není to snadné. A ani letos  to nebyla žádná sláva. Dokonce ani ty prázdniny u moře letos nepřinesly uvolnění a klid! Naopak, přinesly stres (testování dcery před odletem z Bulharska) a přinesly změnu v zaběhaném režimu. A z toho se mi vždy špatně vrací zpět.

Ale když k tomu, co se vám v životě děje, přistupujete se zvídavostí, vše vám může přinést nějaké potřebné poznání. Já díky tomuto týdnu znovu zažila, že ani tam, kam se obvykle uchylujeme pro podporu a úlevu, ta podpora a úleva nemusí přijít. Je nicméně pochopitelné, že ji tam neustále automaticky hledáme. A ono chvíli trvá, než přehodíme onu pomyslnou výhybku a začneme reagovat jinak.

Jednoho dne nám bude ale bez pochyb jasné, že nám opravdu někdy nezbývá než se postavit tváří v tvář tomu, co je náročné.

A co je vlastně náročné?? A pro koho?

 

PAK NEZBÝVÁ NEŽ SE ZAČÍT UČIT PEČOVAT O SVOJE NEGATIVNÍ POCITY

A právě proto jsem tehdy uveřejnila i článek 11 způsobů, jak pečovat o svoje negativní pocity. 

Pokud vás emoce trápí a nevíte si s nimi někdy rady, vřele doporučuju se do něj začíst. Najdete v něm tipy, jak k emocím přistupovat. V podstatě je ale potřeba brát v úvahu, že emoce není nic, kvůli čemu bychom měli sami sebe nějak trápit. :-) Někdy si stačí opakovat jednu jedinou větičku (viz článek o 11 způsobech…). Mně třeba hodně pomáhala při loňském pobytu ve tmě.

A tam občas člověk narazí na zkušenosti, kterým by se třeba raději vyhnul. :-)

Ale není moc kam před tím utéct.

 

A KDYŽ TO NEJDE TAK SNADNO, JAK BYCHOM SI PŘÁLI…

… pak projekt STROM ŠTĚSTÍ obvykle přichází s tématem vzdoru. A Život mi obvykle přihraje něco, vůči čemu se vzdorovat dá. Jen se nechat nachytat. :-) A jak říkává můj oblíbený neduální učitel Rupert Spiras myšlenkou Já nechci (se vzdorem) obvykle přichází utrpení. 

Cesta k opuštění vzdoru ale není a nebyla nikdy snadná. To jste již asi sami zažili. Já se učila zacházet se svými emocemi (a zjišťovala jsem často čeho se to vlastně bojím, že to nechci?). Musela jsem si ale zároveň uvědomit, že to není tak snadné. Že někdy nechceme zcela legitimně. :-) A má cesta mě zavedla k neduálnímu světu, kde naše motivace nevychází z toho, co chceme a co nechceme, jak obvykle.

Protože, když se na vzdor podíváme hlouběji, zavede nás vždy nakonec k neduálnímu světu.

I mně tam nakonec tento týden letos zavedl – znovu jsem se začetla do knih o taoismu a wu wei. A začala jsem opět procházet Tao-te-ťing. A zároveň mi přinesl jednu hodně zvláštní zkušenost – onen silný pocit, že mě někdo znásilňuje, když si nenastavím hranice.

To jest, když vlastně nevzdoruju tomu, co se mnou nerezonuje a nedělá mi dobře. Pokud se nechceme ponořit do vzdoru, musíme vědět, jak se sami za sebe postavit!

Pokud si chcete být jistí, že je váš vzdor legitimní, či ne, ptejte se sami sebe, jak byste se nakonec cítili, kdybyste přikývli na to, co se po vás chce? Vnímali byste to jako výzvu, nebo byste měli dojem, že vás někdo manipuluje nebo znásilňuje??

 

MÁME VŠE, CO POTŘEBUJEME

Někdy náš vzdor, ta naše myšlenka Já nechci, vychází z jiné myšlenky – Potřebuju něco jiného! 

Ano, existuje ona pyramida potřeb, jejichž naplnění je pro nás zásadní. Ale možná jste již mnohokrát přišli na to, že i když si tyto potřeby naplníte (střecha nad hlavou, pocit bezpečí a uznání apod.), že to ještě nemusí stačit. Že je tu pořád ta dotěrná myšlenka Potřebuju ještě něco jiného! 

Pro mě byl tento týden, věnovaný tématu Nic nepotřebuji a ničeho se nebojím hodně objevný. Zjistila jsem, že to jediné, co potřebuju, je postarat se o své buňky. :-) (Viz shrnutí týdne ZDE.) Že na stavu jejich energie vše důležité v mém životě závisí – to, jak se budu cítit. Fyzicky i psychicky. Co budu vyzařovat. Uvolnění a sebejistotu? Nebo právě naopak??

To hlavně vůči svému tělu  (a svým buňkám) máme být laskaví! Vůči tomu zástupu živých buněk, které je možné přirovnat k řadě domečků v Benátkách, mezi kterými proudí zásobování a pošťáci s informacemi. Náš zájem by měl být jen jeden jediný – a to tyto milióny živoucích buněk v nás. Není už nutné se zasekávat na otázce vůči komu být vlastně laskavá – vůči druhým, nebo vůči sobě (klasická dualistická hádanka). Když se postaráme o své buňky, prospějeme tak sobě i druhým zároveň. :-) Klasicky neduální. :-)

 

TĚLO JAKO ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Bylo pro mě fascinující číst o tom, že v našem těle nejsou jen trávící systém, rozmnožovací systém nebo nervový systém. Ale že důležitým (a opomíjeným) systémem je i ten elektrický! Četla jsem hodně o tom, jak naše fascie mohou mít něco společného s čínskými meridiány. I ony propojují celé tělo, jsou plné nerovových buněk a je tedy prostupný pro živiny i informace. Když je tedy prostupný a někde „slepený.”

Četla jsem ten týden hodně o uzemnění a o tom, jak důležité je propojit se se Zemí, která je negativně nabitá! (I v čínské medicíně má Země kvalitu jin, tj. zápornou.) O tom, že jsme vlastně elektrické zařízení, že nutně potřebujeme propojení se Zemí, o které jsme se připravili. Jsme ve zdánlivém bezpečí a přístřeší, ale daleko od přírody a možnosti uzemnit se a nechat přírodu, aby nám nabídla to, co umí.

Tento týden jako by mi ukázal, že Země je opravdu naším domovem. Nejenže jsme skrze fraktály (plíce podobné stromům apod.) propojeni. Ale Země je tu pro nás, aby nám pomáhala. Aby nás nabíjela a abychom opravdu mohli využít náš maximální potenciál!

 

KDYŽ VÁM KOV UKAZUJE, CO VŠECHNO VE VÁS JE…

Další tři týdny desetitýdenního období elementu KOV pro mě byly tedy opět hodně v mnoha ohledech přelomové. Dostala jsem opět příležitost nevyhýbat se tomu, co nás snad může trápit (a utíkat před tím třeba na dovolenou a myslet si, že tím se to vyřeší). Opět jsem dostala příležitost intenzivně pracovat se svými emocemi a zkoumat a sdílet dál, co všechno se dá podniknout, aby byly pro nás emoce spíš dobrým sluhou než zlým pánem.

Opět jsem se vrátila k taoismu, Tao-te-ťingu a wu-wei. Není nad to, když vás to znovu a znovu vrací tam, kde jsou pro vás ty neduální odpovědi. A vzdor se stal najednou něčím, co člověk nemusí vůbec řešit, pokud se umí sám za sebe postavit. A někdy dokonce zjistí, že vzdoroval vůči něčemu, co se po něm vlastně ani nechtělo. :-)

A hlavně, k mému údivu, jsem se dozvěděla neskutečně moc věcí o buňkách, elektřině a fasciích. A o tom, jak zásadní je pečovat o své buňky! Dilema o tom, vůči komu být laskavý víc (vůči sobě, nebo druhým) se celkem jasně letos rozlousklo – tvůj zájem má směřovat k buňkám, k těm živoucím Benátkám v nás, za které jsem zodpovědná. To je to nejlepší a nejlaskavější, co můžeš pro sebe i pro druhé udělat!

Co daly tyto 3 týdny vám?? Ať už jste v projektu STROM ŠTĚSTÍ se mnou, nebo ne?? Postavili vás tváří v tvář něčemu, čemu byste se byli raději vyhnuli?? A jak jste reagovali?? Museli jste čelit nějakým svým silným emocím?? A jak jste se s nimi vyrovnávali?? A jak moc laskaví jste vůči sobě i druhým byli????


pokud jste také zvědaví, co vám Život vnese do života, když mu na celý týden předložíte nějaké téma, které ve vás může spustit zajímavé objevy a změny, budu ráda, když se ke mně přidáte. Vstup do následujících dvou týdnů elementu ZEMĚ (které jsou zcela ZDARMA) najdete zde (začínáme už 25.11. 2021):

VSTUPTE DO PROJEKTU STROM ŠTĚSTÍ

(A už brzy nás čeká zimní období elementu VODA věnované vnitřní jistotě a odvaze, důvěře i sebedůvěře.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *